Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2015

93devadasi
15:23
0976 0ca5 500

magic-of-eternity:

Magic sky. Magic art. Magic painter.

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viagoby goby
15:22
4218 b81b 500

Getting close

Reposted fromNSFWorld NSFWorld viawhoisthere whoisthere
93devadasi
15:20
7758 df23
Reposted fromretaliate retaliate

May 12 2015

93devadasi
15:28
5904 db56
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere viagoby goby
15:27
6933 f357
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viagoby goby

May 11 2015

93devadasi
15:16
8212 5d98
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viagoby goby
93devadasi
15:16
może kiedyś opowiem Ci co przeżyłam bez Ciebie, a co chciałam przeżyć z Tobą.
Reposted frommesoute mesoute viagoby goby
93devadasi
15:15
9782 16d2 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagoby goby
93devadasi
15:14
nie, nie oszukał mnie. oszukać mogą nas w sklepie. on mnie zawiódł. zwyczajnie zawiódł.
Reposted fromtereseek tereseek viagoby goby
93devadasi
15:13
Cokolwiek pomiędzy ludźmi kończy się – znaczy: nigdy nie zaczęło się.  Gdyby prawdziwie się zaczęło – nie skończyłoby się.  Skończyło się, bo nie zaczęło się.
Cokolwiek prawdziwie się zaczyna – nigdy się nie kończy. 
— E. Stachura
Reposted frompequento pequento viatoniewszystko toniewszystko

May 10 2015

93devadasi
21:48
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
93devadasi
21:46

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viatoniewszystko toniewszystko
93devadasi
21:45
0878 5c22
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viatwice twice

May 09 2015

93devadasi
15:22
9199 f4ac
Reposted fromlove-winter love-winter viawhoisthere whoisthere
93devadasi
15:21
może kiedyś opowiem Ci co przeżyłam bez Ciebie, a co chciałam przeżyć z Tobą.
Reposted frommesoute mesoute viawhoisthere whoisthere

May 07 2015

93devadasi
21:31
3000 879b
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viaretaliate retaliate
21:22
93devadasi
21:22
przeraża mnie ten cały zmarnowany przeze mnie czas
Reposted fromcreure creure vialovekillsslowly lovekillsslowly
93devadasi
21:13
1688 f8c0 500

April 02 2014

93devadasi
14:59
7308 c4b9
Reposted fromnieadekwatna nieadekwatna viacouples couples
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl